yess arenaSpájame zdravých a hendikepovaných športovcov

Hlavnou činnosťou spoločnosti YESS - SPORT CENTRUM s.r.o. je vybudovanie športového zariadenia, ktoré bude slúžiť potrebám verejnosti, športovým klubom a hendikepovaným občanom. Poslaním firmy je prepojenie záujmov v oblasti športu medzi zdravými a hendikepovanými občanmi, zabrániť nezmyselným predsudkom voči postihnutým. Zaradiť ich do bežného športového diania. Všetkým občanom poskytnúť priestor na príjemne strávený voľný čas s dohľadom na spokojnosť a vysokú prestíž zákazníka.

Cieľom firmy YESS - SPORT CENTRUM s.r.o. je uspokojenie potrieb aj tých najnáročnejších zákazníkov v oblasti nami poskytovaných služieb. Našim hlavným cieľom je uspokojiť potreby občanov, členov športových klubov a všetkých športových nadšencov a tým maximalizovať spokojnosť a vybudovať si dôveru voči nim.

Snahou spoločnosti je podporiť hľadanie nových športových talentov a dať im priestor a možnosť rovzíjať svoj talen a nadobúdať športové zručnosti práve v našom športovom centre.

V kategórii "Naše projekty" Vás budeme informovať o celom dianí našej spoločnosti. Postupne budeme pridávať nové informácie o výstave a realizácii projektov spolu s fotodokumentáciou.

Táto stránka používa cookies. Viac info