Spájame zdravých a hendikepovaných športovcov

Spájame zdravých a hendikepovaných športovcov

Hlavnou činnosťou spoločnosti YESS - SPORT CENTRUM s.r.o. je vybudovanie športového zariadenia, ktoré bude slúžiť potrebám verejnosti, športovým klubom a hendikepovaným občanom. Poslaním firmy je prepojenie záujmov v oblasti športu medzi zdravými a hendikepovanými občanmi, zabrániť nezmyselným predsudkom voči postihnutým. Zaradiť ich do bežného športového diania. Všetkým občanom poskytnúť priestor na príjemne strávený voľný čas s dohľadom na spokojnosť a vysokú prestíž zákazníka.

Cieľom firmy YESS - SPORT CENTRUM s.r.o. je uspokojenie potrieb aj tých najnáročnejších zákazníkov v oblasti nami poskytovaných služieb. Našim hlavným cieľom je uspokojiť potreby občanov, členov športových klubov a všetkých športových nadšencov a tým maximalizovať spokojnosť a vybudovať si dôveru voči nim.

Snahou spoločnosti je podporiť hľadanie nových športových talentov a dať im priestor a možnosť rovzíjať svoj talen a nadobúdať športové zručnosti práve v našom športovom centre.

V kategórii "Naše projekty" Vás budeme informovať o celom dianí našej spoločnosti. Postupne budeme pridávať nové informácie o výstave a realizácii projektov spolu s fotodokumentáciou.

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details