Naše služby

TELOCVIČŇA BARCA

TELOCVIČŇA BARCA

Projekt vznikol v roku 2015 v spolupráci s mestom Košice a mestkou časťou Košice - Barca. Tento projekt je podporovaný Slovenským Paralympijským Zväzom na čele s p. PhDr. Jánom Riapošom, PhD., ktorý vrámci paralympijského športu získal mnoho ocenení.

Celý projekt je zameraný na výstavbu športoviska, ktoré bude slúžiť zdravým aj hendikepovaným občanom, vďaka svojmu vybaveniu a rozloženiu. Športová hala bude pozostávať z dvoch telocviční:

1. menšia telocvičňa - rozmery 28 x 16m
- počas vyučovania bude táto telocvičňa využívaná ZŠ Abovskou na prevádzku telesnej výchovy pre žiakov
- tenis
- bedminton
- volejbal
- a rôzne iné športy, ktorým vyhovuje daný rozmer telocvične

2. väčšia telocvičňa - rozmery 25 x 45m
- hádzaná
- florbal
- futsal
- a rôzne iné športy, ktorým vyhovuje daný rozmer telocvične

Pre telesne postihnutých športovcov bude možné prevádzkovať tieto športy:
- tanec na vozíku
- tlak na lavičke
- streľba
- boccia
- goalball
- lukostreľba
- stolný tenis
- tenis

This website uses cookies. More info