Naše služby

TELOCVIČŇA BARCA

TELOCVIČŇA BARCA

Projekt vznikol v roku 2015 v spolupráci s mestom Košice a mestkou časťou Košice - Barca. Tento projekt je podporovaný Slovenským Paralympijským Zväzom na čele s p. PhDr. Jánom Riapošom, PhD., ktorý vrámci paralympijského športu získal mnoho ocenení.

Celý projekt je zameraný na výstavbu športoviska, ktoré bude slúžiť zdravým aj hendikepovaným občanom, vďaka svojmu vybaveniu a rozloženiu. Športová hala bude pozostávať z dvoch telocviční:

1. menšia telocvičňa - rozmery 28 x 16m
- počas vyučovania bude táto telocvičňa využívaná ZŠ Abovskou na prevádzku telesnej výchovy pre žiakov
- tenis
- bedminton
- volejbal
- a rôzne iné športy, ktorým vyhovuje daný rozmer telocvične

2. väčšia telocvičňa - rozmery 25 x 45m
- hádzaná
- florbal
- futsal
- a rôzne iné športy, ktorým vyhovuje daný rozmer telocvične

Pre telesne postihnutých športovcov bude možné prevádzkovať tieto športy:
- tanec na vozíku
- tlak na lavičke
- streľba
- boccia
- goalball
- lukostreľba
- stolný tenis
- tenis

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
We may store data on your device (cookies and browser's storages) to deliver non-essential functions that improve your browsing experience, store some of your preferences without having an user account or without being logged-in, use third party scripts and/or sources, widgets etc.